Afstand Skole 531X150

Skolevej

Skolevej

Med produktet Skolevej kan du få beregnet, hvorvidt en skoleelev er berettiget til tilskud.

Ved at indtaste elevens og skolens adresse samt elevens klassetrin kan du få beregnet længden og anslået køretid for den indtastede tur og få afgørelsen af om eleven er berettiget til godtgørelse eller ej. Den beregnede skolevej kan også vises på et kort og udskrives. 

Du kan bruge Skolevej til:

  • At udregne om en elev er berettiget til befordringsgodtgørelse/skolevej
  • At dokumentere kørsel 
  • Overvejelser med hensyn til skolevalg udfra afstand

Grontmij tilbyder produktet Skolevej via Internet, som en betalingsydelse til registrerede brugere. Du kan blive registreret her Aftale for kommune eller Aftale for erhverv.

Bookmark and Share
Afstand Skole 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk