Afstand Koe 531X150 1

Afstand

Afstand

Afstand.dk stilles til rådighed både som en portalløsning, hvor brugerne via en hjemmeside får stillet aftalte moduler til rådighed eller som en webservice, der ind- bygges direkte i deres egen IT-løsning.

Adressegrundlaget er det landsdækkende vejtema fra KRAK.

Satser for Skattefradrag og trans- portgodtgørelse er indlagt for de seneste 5 år. Fx kan en Socialforvaltning ved hjælp af produktet Rute planlægge den optimale rækkefølge af besøg på en rute med fx hjemmeplejebesøg, ældrekørsel eller madudbringning. På denne måde får kom- munen minimeret afstand eller tidsforbrug. Den udregnede rute kan hurtigt genbereg- nes, hvis der opstår ændringer i form af  aflysninger eller lignende.

Afstand.dk er nemt og hurtigt at bruge, og virksomheden slipper for selv at skulle sørge for drift og vedligeholdelse, idet Grontmij står for driften, og brugerne tilgår produkterne via Internet. Der er udbygget online hjælp, og herudover er der adgang til en mailboks, hvor brugerne kan få svar på spørgsmål og komme med ideer til forbed- ringer af systemet.

Grontmij tilbyder produkterne som en betalingsydelse til registrerede brugere. Produkterne er designet, så man selv kan sammensætte dem efter behov. De kan anvendes på Internet eller indbygges i virksomhednes Intranet. Afstand.dk kan kombineres med andre af Grontmij’s produkter.

 

Bookmark and Share
Afstand Koe 226X180 1

Afstand

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk