Nyheder 531X150

Vejdatabasen er opdateret

Opdateringen indeholder generelle opdateringer.

Vejdatabasen er opdateret med en ny version tirsdag den 29. oktober 2013. Opdateringen indeholder generelle opdateringer af b.l.a. nye vejnavne og generelle fejlrettelser.

Bookmark and Share
Nyheder 226X180

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk