Cbkort Produkter 531X150

Kommuner

Kommuner

​Dagligt foretager vi alle sammen beslutninger, hvor afstande eller transporttid indgår. Hvor langt er der til skolen? Hvor mange kilometer har jeg kørt i dag?

I den professionelle hverdag er afstande også et centralt begreb, og indgår blandt andet i følgende arbejdsopgaver:

  • Kørselsafregning 
  • Befordringsgodtgørelse 
  • Lægevalg 
  • Skolevej 
  • Ruteberegning 

Netop disse arbejdsopgaver udgør en del af mange kommuners udgifter. Derfor oplever mange, at der er stort behov for at have adgang til nøjagtige data, sådan at man kan beregne afstande og transporttider. Derudover er det ofte vigtigt at kunne dokumentere afstande og køretider.

En stor del af landets kommuner har i en årrække benyttet Swecos program Befordringsfradrag og været meget tilfredse med det. For at skabe et mere fleksibelt og tidssvarende produkt har Sweco valgt at lancere afstand.dk.

Mange forskellige forvaltninger kan få glæde af produktet Kørsel, til at beregne kørselsgodtgørelsen for af kommunens medarbejdere.

Produktet Afstand kan benyttes af alle, som har behov for at finde den korteste eller den hurtigste rute mellem to punkter.

Skoleforvaltningen kan med fordel benytte produktet Skolevej, som kan beregne om en elev på et givet klassetrin er berettiget til at modtage godtgørelse, i henhold til de gældende regler.

Produktet Rute kan med fordel benyttes af hjemmeplejen, til at planlægge en optimal besøgsrækkefølge for hjemmehjælperne.

Bookmark and Share
Cbkort Produkter 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk