Afstand Koe 531X150

Sådan indtaster man via adresser

Sådan indtaster man via adresser

"Via punkter" 

Hvis man vil tvinge ruten gennem et bestemt punkt, kan man i stedet for at anvende en via-adresse angive et via-punkt. Dette benyttes i de tilfælde hvor en given adresse, som brugeren ikke har korrekt kendskab til, ønskes indlagt i ruten. Punktet (positionen ) vælges i kortet. Man kan således først vælge via-punktet, når man har foretaget en beregning. Sådan gør man: 

  • Indtast fra- og tiladresse, som normalt, og tast [Beregn]. 
  • Tryk på knappen [Vis kort], og kortet vises 
  • Tryk på knappen ”Udpeg via for rute” i knappanelet øverst på kortet. Knappen bliver nu markeret og muse-markøren bliver til et kryds. 
  • Man kan nu med musen markere det sted på kortet, hvor man ønsker at ruten skal gå igennem. Når stedet er markeret, vises en blå stjerne, på det nærmeste vejstykke. Samtidig bliver knappen ”Tilføj via punkt for rute” i knappanelet øverst på kortet lige til højre for knappen ”Udpeg via for rute” sort, dvs. mulig at trykke på. 
  • Hvis man ønsker at flytte via-punktet, marker man et andet sted på kortet, og via-punktet flyttes. 
  • Når man er sikker på placeringen af via-punktet, trykker man på knappen ”Tilføj via punkt for rute”, og man vender tilbage til indtastningsbilledet. 
  • På indtastningsbilledet er via-punktet nu tilføjet. Man har nu mulighed for at indtaste navn på via-punktet.Hvis man har valgt flre via-adresser, har man endvidere mulighed for at vælge om de skal vær forbundne. 
  • Ønsker man at markere flere via-punkter, gentages ovenstående procedure. 
  • Du kan tilføje op til 5 via-adresser / via-punkter.

Ønsker du at vende tilbage til beregningssiden, uden at sætte via-punkter, trykkes på knappen ”Tilbage til beregningssiden” 

Tilføj/Slet via adresse 
Ved hjælp af [Tilføj via]får man mulighed for at tvinge ruten igennem bestemte adresser. Når man trykker på knappen [Tilføj via], vises nogle nye indtastningsfelter mellem felterne ”fra adresse” og ”til adresse”.

I de nye felter indtaster man den adresse, som ruten skal tvinges igennem. Det er muligt at angive flere via-adresser efter ovenstående procedure. Ruten mellem fra- og til adressen fastlægges ud fra den rækkefølge via-adresserne er indtastet i. Ved anvendelse af via-adresser er det således vigtigt at angive disse i den rigtige rækkefølge i forhold til fra- og til adresserne.

Som standard forbindes via-adresserne, og afstanden beregnes fra "Fra adresse" til første via-adresse, mellem de enkelte via-adresser og fra sidste via-adresse til "til adressen". Når man benytter via-adresser, skal man være opmærksom på at via-adressen anvendes både på ud- og hjemturen. Man skal derfor være varsom med at anvende via-adresser, der er beliggende på ensrettede veje.

Såfremt ruten ønskes beregnet på færre via-adresser end skærmbilledet viser, trykkes på [Fjern via X] knappen, hvor X står for nummeret på den via-adresse der ønskes slettet. Funktionen kan gentages indtil reduceringen af via-adresseindtastningsfelter har nået det ønskede omfang.

Bookmark and Share
Afstand Koe 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk