Afstand Koe 531X150

Sådan indtaster man via adresser

Sådan indtaster man via adresser

Back

”Tilbage til beregningssiden” benyttes når man ønsker at vende tilbage til beregningssiden. 

Zoomin

”Zoom ind” benyttes, hvis man ønsker at se dele af ruten mere detaljeret. Man zoomer på følgende måde:

  • Tryk på ”Zoom ind” knappen så den er markeret
  • Klik et sted på kortet og hold venstre museknap nede
  • Flyt musen hen over kortet. Der dannes en rød firkant
  • Slip musen, når den røde firkant indeholder det område, der ønskes markeret.

Ønsker man at se hele ruten igen, benyttes knappen ”Vis hele ruten”.

Zoomout

”Zoom ud” benyttes, hvis man ønsker at se kortet i mindre målestok. Her kan man klikke på det ønskede område på kortet, og blive ved indtil det ønskede overblik er opnået. 

Pan

”Panorér” giver mulighed for at flytte centrum, og dermed følge rutens forløb med høj detaljeringsgrad uden at skulle zoome ud for at se kortet. Marker knappen og muse-pilen bliver til et kryds med fire pile. Man panorerer på følgende måde:

  • Klik på kortet og hold venstre museknap nede
  • Flyt musen og noget af kortet rykker ”ud af billedet”
  • Slip museknappen og nu vises et nyt område af kortet.

Showroute

”Vis hele ruten” viser hele ruten midt i kortet. Bruges hvis man f.eks. har zoomet ind, og så igen vil se hele ruten, før end man f.eks. zoomer ind et andet sted på ruten. 

Via

”Udpeg via punkt for rute” Se Via adresser 

Addvia

”Tilføj via punkt for rute – benyt udpeg via først” Vises som udgangspunkt når kortet vises. Se Via adresser 

Viaadded

”Tilføj via punkt for rute” Vises når man har tilføjet et viapunkt. Se Via adresser 

Setup

"Indstillinger” Her kan man vælge om man ønsker at se signaturforklaring eller ej. Signaturforklaringerne vises i øverste venstre hjørne af kortet. 

Print

”Stort kort til udskrift” Her kan man vælge at få vist et stort kort, der er velegnet til udskrift. Benyt browserens printfunktion for at udskrive kortet. 


Help

”Vis hjælp” Her kan man få hjælp til at benytte systemet.

Bookmark and Share
Afstand Koe 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk