Download Support 513X150

​Sådan indtaster du en ny adresse

​Sådan indtaster du en ny adresse

Indtastning af adresse
Er det ikke muligt at få godkendt den indtastede adresse kan det skyldes, at stavemåden i databasen ikke er i overensstemmelse med det indtastede. Man skal især være opmærksom på følgende:

Forkortelser og punktum
I vejnavne skrives navnene nogle steder helt ud, mens der andre steder anvendes forkortelser. Kun i nogle vejnavne er der punktum efter forkortelserne. F.eks. hedder det H. C. Andersens Vej i Åbyhøj, men H C Andersens Vej i Haderslev, og Vilh. Andersens Vej i Ærøskøbing, men Vilhelm Carlsens Vej i Hjørring.

Accenttegn og apostrof
I nogle vejnavne anvendes accenttegn over e i den officielle stavemåde, mens andre ikke indeholder accenttegnet. Dette gælder f.eks. når vejnavnet efterfølges af "allé" eller "alle". Tilsvarende skal du være opmærksom på brugen af apostrof.

Mellemrum
Vejnavnet kan være opdelt i flere ord med mellemrum imellem, eller det kan være et langt ord.

Å og aa
Nogle vejnavne staves stadig med aa i stedet for å.

Postnummer
For at adressen kan genkendes, er det nødvendigt, at postnummeret er korrekt.

Flere ens vejnavne indenfor samme postnummer
Skal du benytte en adresse, hvor vejen i samme postdistrikt findes i flere kommuner, kan du ved at benytte adressesøgningen vælge, hvilken kommune adressen er placeret i. Kommunen bliver overført til indtastningsbilledet, men kan ikke rettes. Fortryder du dit valg, kan du enten blanke alle felterne og taste Beregn, eller du kan trykke på knappen [Slet Alt]. Benyt adressesøgningen, hvis du har problemer med at finde den korrekte adresse. Efter et større oprydningsarbejde foretaget af kommunerne og Erhvervs- og Byggestyrelsen, burde denne situation ikke forekomme mere (forår 2010).

Adressesøgning
Hvis du har problemer med at finde en vej eller få indtastet et vejnavn korrekt, kan du benytte adressesøgningen. Knappen er vist til højre for indtastningsfeltet for hver adresse. I adressesøgningen har du mulighed for at indtaste følgende oplysninger:

Vejnavn
Der skal angives minimum de tre første bogstaver af vejnavnet. Hvis postnummeret er indtastet, er et bogstav dog nok.

Postnummer
Postnummer kan udelades. Hvis postnummer indtastes skal alle 4 cifre angives.

Bynavn
Postdistriktsnavn kan udelades. Når en vej er fundet ved hjælp af adressesøgningen, kan du bruge "Vis husnumre" til at få vist gyldige husnumre.

Systemets nøjagtighed
Alle officielt registrerede veje og adresser er med i databasen. Som udgangspunkt benyttes punktsatte adresser fra OIS (de såkaldte OSAK-adresser). En eventuel afvigelse mellem den beregnede og den faktiske afstand vil normalt svare til længden af indkørsel fra vejen til hoveddøren.

<

Bookmark and Share
Download Support 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk