Afstand Koe 531X150

Import/eksport af adresser

Import/eksport af adresser

Denne funktion giver mulighed for at indlæge en række adresser automatisk i systemet, eller gemme et antal adresser til en lokal fil som man senere kan hente ind i systemet. 

Import 
Import-knappen giver mulighed for at genbruge rutebeskrivelser man har gemt ved hjælp af Eksport muligheden. 

Følgende gøres:

 1. Tryk på knappen Import. 
 2. Tryk på knappen Browse. 
 3. Find filnavnet, der indeholder den ønsket rute og markere det. 
 4. Tryk på Åben / Open. 
 5. Tryk på Importer ! 
 6. En oversigt med de hentede adresser vises. 
 7. Tryk på Fortsæt og Beregn

Endvidere er der en mulighed for at importere filer i kommasepareret eller Excel kommasepareret format. Excel kommasepareret format bruges hvis adresserne allerede ligger i et Excel ark mens kommasepareret bruges hvis adresserne først skal indskrives.

Eksport 
Eksport-knappen giver mulighed for at gemme rutevalg med via punkter. Via punktet skal være anført med adresse og ikke udpeget på kort. Ved brug af denne mulighed kan man undgå at indtaste en rutebeskrivelse igen da den kan hentes ved udnyttelse af import funktionen. 

Følgende gøres:

 1. Udregn den ønsket rute. 
 2. Tryk på knappen Export, hvorefter ruten ses i XML format. 
 3. Gem dokumentet på din PC’er i en mappe og med et filnavn du kan huske. Dette kan gøres via Filer -> Gem som / Save As. 
 4. Når dokumentet er gemt trykkes på Tilbage / Back og din rutebeskrivelse er gemt. 

 


Kommasepareret 
For at kunne bruge denne mulighed skal en adresse, der importeres, have følgende format i filen: 

Navn, Vejnavn, Nummer, Postnummer, Kommunenummer 

Herefter gemmes filen som csv fil (navn.csv) og den er klar til import i afstand.dk 

Eksempel 1: 

Jens Jensen, Granskoven, 8, 2600, 161 
Hans Hansen, Vermehrensvej, 14, 5100, 461 


Hvis man ikke har kendskab til navn og kommunenummer kan disse oplysninger udelades og derved vil eksemplet fra før have følgende udseende: 

Eksempel 2: 

, Granskoven, 8, 2600, 
, Vermehrensvej, 14, 5100, 

Disse to eksempler vil give en Fra og Til rute. Med indsættelse af flere adresser vil den første blive opfattet som Fra adresse, den sidste som Til adresse mens resten vil være Via adresser. 


 


Excel kommasepareret 
For at bruge denne mulighed skal Excel arket have 5 koloner når en adresse skal skrives og disse skal indeholde følgende værdier: 

Navn 
Vejnavn 
Nummer 
Postnummer 
Kommunenummer 

Efter dette er gjort skal arket gemmes som CSV, hvilket gøres på følgende måde:

 1. Åben: Filer -> Gem som / Save as 
 2. Filtype / Type of files ændres til CSV (semikolonsepareret) 
 3. Gem arket på din PC i en mappe og med et filnavn du kan huske. 
 4. Tryk Ok og Ja på de spørgsmål der bliver stillet. 
 5. Herefter er dit Excel ark klar til import i afstand.dk

Eksempel 1:

Kolonne A Kolonne B Kolonne C Kolonne D Kolonne E
Jens Jensen Granskoven 8 2600 161
Hans Hansen Vermehrensvej 14 5100 461


Hvis man ikke har kendskab til navn og kommunenummer kan disse oplysninger udelades og derved vil eksemplet fra før have følgende udseende: 

Kolonne A Kolonne B Kolonne C Kolonne D Kolonne E
  Granskoven 8 2600  
  Vermehrensvej 14 5100  


Bemærk: For at konverteringen fra Excel ark til CSV bliver gjort rigtig er det meget vigtigt at der indsættes et mellemrum (Brug mellemrumstasten) i alle tomme felter der høre til en adresse. Hvis dette ikke bliver gjort, vil Excel opfatte cellen som værende ikke eksisterende, hvilket medføre fejl ved import af filen. 

Disse to eksempler vil give en Fra og Til rute. Med indsættelse af flere adresser vil den første blive opfattet som Fra adresse, den sidste som Til adresse mens resten vil være Via 
adresser.

Bookmark and Share
Afstand Koe 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk