Afstand Vej 531X150

HJÆLP TIL PRODUKTET KØRSEL

Sådan bruger du produktet Kørsel

Kørselsgodtgørelse er designet til at optimere processen ved udregning af skattegodtgørelse ved kørsel, og er takseret efter Told og Skats anvisninger.

Produktets hovedopgave er at beregne kørselsgodtgørelse i kilometer- og tidsforbrug udfra en angivet afstand.

Beregning af kørselsfradrag
Produktet Kørsel er bygget op således, at brugeren indtaster de adresser i adresse indtastningsfelterne, hvor udfra kørslen skal beregnes. Dernæst markeres [Beregn] knappen hvorefter kilometer- og tidsforbrug samt kørselsgodtgørelsen vil blive angivet for den indtastede kørselsafstand.

Bookmark and Share
Afstand Vej 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk