Afstand Koe 531X150

HJÆLP TIL PRODUKTET BEFORDRING

Sådan bruger du produktet Befordring

Befordring er designet til at beregne det fradrag en person kan trække fra i skat. Produktets hovedopgave er at beregne befordringsfradraget samt kilometer- og tidsforbrug mellem flere adresser. Befordringsfradraget bliver opgivet som henholdsvis fradrag pr. dag og som det samlede fradrag på årsbasis, på baggrund af 216 arbejdsdage.

Udregning af Befordringsfradrag
I det følgende er beskrevet hvordan befordringsfradraget bliver udregnet.
Afstanden ud og hjem beregnes med en decimal. Den samlede afstand angives ligeledes med en decimal.

Til beregning af befordringsfradrag rundes den samlede afstand op til nærmeste hele antal kilometer, (dvs. afstanden rundes altid op). Dette afrundede tal benyttes til at udregne fradraget pr. dag. Fradraget pr. dag ganges med antallet af dage, og resultatet, som rundes af til nærmeste hele antal kr., udgør det samlede befordringsfradrag.

Hurtigste rute Afstand Køretid
Ud Afstanden ud Køretiden ud
Hjem Afstanden hjem Køretiden hjem
I alt Den samlede afstand i kilometer med én decimal Den samlede køretid i minutter
Indkomstår: - -
Hurtigste rute: Den samlede afstand rundet af til nærmeste hele antal kilometer -
Fradrag pr. dag: Fradraget pr. dag i kr. med to decimaler -
Samlet fradrag: Det samlede fradrag rundet af til nærmeste hele antal kroner -
Antal dage: Antallet af arbejdsdage i det pågældende indkomstår -

Går den beregnede rute over vand, er længden af færgeruten ikke inkluderet i afstanden. Den rene sejltid bliver imidlertid regnet med, hvorimod ventetid bliver ikke medregnet. Hvis man har valgt via-adresser og ikke har forbundet dem, bliver hverken sejltid eller afstand medregnet - se Via adresser.

Grontmij påtager sig intet ansvar for de beregnede resultater.

Penderregel
Folketinget har vedtaget en lov som giver borgere i udkantsområder større Befordringsfradrag via den såkaldte Pendlerregel.

Loven blev første gang vedtaget for perioden 2004-2006 (L30) og er sidst revideret i juni 2006, så det også er muligt at opnå pendlerfradraget hvis man er bosiddende i en udkantskommune i perioden 2007-2013 (L32).

Det aktuelle fradrag er skruet sådan sammen, at der ikke er fradrag for de første 24 km kørsel (daglig befordring til og fra arbejde), fra 24-100 km gives der normal takst.

Befordringsfradraget for pendlere i udkantsområderne er forbedret ved, at der fremover gives samme fradragssats for kørsel over 100 km som for kørsel mellem 24 og 100 km.

Pendlerreglerne kompliceres af kommunereformen, da det ikke er de samme udkantsområder, der er medtaget for perioden 2004-2006 som for 2007-2013. Nogle kommuner vil udgå, nogle vil være nye og andre vil fortsætte uændret som udkantskommuner fra 2007.

Endvidere er der to undtagelsregler. En 5 års regel og en 7 års regel som betyder at en borger, fra første gang vedkommende har opnået ret til befordringsfradraget, i en periode kan benytte sig af det forhøjede pendlerfradrag. Perioden afhænger af hvilken ordning man benytter sig af (L30 eller L32).

Befordringsmodulet på afstand.dk har indbygget disse regler i udregningen af befordringsfradraget.

For at beregne pendlerfradraget korrekt, skal borgerens bopælsadresse indtastes i feltet for Fra Adresse.

Befordringsmodulet har kendskab til adressens tilhørsforhold, både før og efter kommunalreformen. Kombineret med årstallet er det derfor muligt præcist at afgøre om adressen har ret til det udvidede pendlerfradrag.

Bookmark and Share
Afstand Koe 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk