Cbkort Papir 531X150

FAQ

FAQ

Kender du husnummeret?
Da det ikke er altid, at jeg har kendskab til det eksakte husnummer, vil jeg gerne vide om det er muligt at anvende systemet alligevel?

Svar:
Det er det naturligvis. I systemet er det muligt udfra kendskab til vejnavn og postnummer at finde et husnummer. Det du skal gøre er, at du i rubrikken ”vejnavn”, skriver vejens navn samt udfylder postnummeret i rubrikken ”postnummer”. Herefter trykker du på [Søg] knappen, som er placeret til højre for vejnavnet. Der viser sig et nyt skærmbillede, hvor du kan markere ”husnumre”, hvorefter de mulige husnumre på den vej, som du har indtastet, vil blive vist. Du skal markere det husnummer, som du skal bruge, hvorefter det automatisk vil blive anvendt i din beregning.

-----------------------------------

Skal jeg slette alt?
Da jeg bruger systemet meget og nogle gange skal lave flere beregninger udfra samme til- eller fraadresse, vil jeg gerne hører, om det er muligt at korrigere det, som jeg allerede har indtastet uden, at jeg sletter det hele?

Svar:
Det er muligt ved at markere [Tilbage] knappen. Ved at benytte denne knap kan du løbende gå tilbage i den igangværende udregning og korrigere det, som du allerede har indtastet uden at slette alle de indtastede data. Desuden er muligt at gå tilbage i beregningerne ved at anvende ”Back / Tilbage” funktionen i den overordnede funktionsmenu i browseren.

-----------------------------------

Hvordan udpeger jeg et via punkt på kortet?

Svar:
Start med at klikke på knappen med den hvide stjerne i menulinien. Udpeg herefter viapunkt på kortet ved at pege og klikke på det sted på kortet man ønsker viapunktet skal være. Derefter trykkes på knappen med den sorte stjene i menulinien og man vender herefter tilbage til indtastningsbilledet. Her trykkes på Beregn og man får beregnet en ny rute som går gennem det markerede viapunkt.

-----------------------------------

Min egen rute?
Den rute, som systemet forslå, er ikke altid den mest praktiske for mig, hvordan tvinger jeg systemet til at lave ruten sådan, som jeg gerne vil have den?

Svar:
Den anviste rute er enten baseret på den korteste eller hurtigste strækning. Såfremt du ønsker ruten anderledes, skal du benytte via-positioner således, at ruten bliver tvunget igennem et ønskede punkt. Såfremt adressen på dette punkt allerede er kendt, indtastes den ved at trykke på knappen [Tilføj via], hvorefter et indtastningsfelt til den ønskede adresse bliver synlig. Såfremt der er flere adresser, som ruten ønskes passeret trykkes på knappen [Tilføj via] indtil den ønskede antal via-adresser er nået. Har du ikke kendskab til adressen for de punkter hvorigennem ruten skal tvinges, kan du på kortet over ruten afmærke ”Udpeg Via” i funktionspanelet til højre, hvorefter du på kortet markerer hvorigennem ruten skal tvinges. Derefter trykkes på knappen [Tilføj Via], herefter kan den nye rutes beregninger udregnes ved at trykke på knappen [Beregn]. Såfremt der er flere punkter hvorigennem ruten skal tvinges, gentages proceduren. Du skal dog være opmærksom på, at ruten tager udgangspunkt i den indtastede eller afmærkede rækkefølge af via-positioner.

-----------------------------------

Kan jeg få en detaljeret oversigt over ruten?
Jeg finder kortet af den beregnede rute meget anvendeligt til at kunne se, hvilken rute udregningerne er baseret på. Men er det ikke muligt at kunne følge ruten med høj detaljeringsgrad uden at jeg konstant skal zoome ind og ud, for det er da ret upraktisk?

Svar:
Det må vi give dig ret i, og derfor vil vi forslå dig at gøre følgende. Når du får kortet af ruten illustreret, så skal du finde den detaljeringsgrad du ønsker over ruten ved at markere ”Zoom ind” i funktionspanelet til højre. Når detaljeringsgraden er fundet markeres derefter ”Panorer” i funktionspanelet, og dermed vil du kunne bevæge dig igennem ruten uden af miste den ønskede detaljeringsgrad. Du kan herefter løbende afmærke det følgende korts centrum.

Desuden kan du vælge at se kortet i et større format ved at trykke på knappen [Udskriv kort]. Så vises kortet i et stort format lige til at printe ud.

-----------------------------------

Hvorfor er ud- og hjem turen forskellig?
Nogle gange oplever jeg at ud- og hjem turen er forskellig, hvordan kan det være?

Svar:
At ud- og hjemturen variere kan have flere årsager. Det kan skyldes, at nogle af vejstrækninger på ruten er ensrettede, hvorfor en anden rute må vælges, når ruten skal i modsatte retning. Desuden kan motorvejs af- og tilkørsler forårsage forskellige ud- og hjemture, da disse kan ligge forskudt af hinanden i forhold til den ønskede rute.

-----------------------------------

Hvorfor slettes adresserne?
Når jeg har lavet en beregning og trykket på [Vis kort] og herefter udpeger et via-punkt, så forsvinder adresserne i beregningen, når jeg går tilbage i beregningen. Hvad kan der være galt?

Svar:
Når du oplever dette er det ofte på grund af din indstilling i browseren. Check at siden ikke "Caches" - det er en indstilling i browseren under "Options" hvor caching skal sættes til "Every visit to the page". Tools->internet options -> temporary Internet files -> Settings. Hvis den står til "never" giver det problemer.

-----------------------------------

Hvorfor bliver jeg automatisk logget ud?
Jeg oplever ofte, at såfremt jeg arbejder i systemet, men bliver afbrudt af møde eller frokost, er jeg altid logget af systemet, når jeg kommer tilbage. Hvorfor bliver jeg ”smidt” af systemet?

Svar:
Systemet er lavet således, at brugere, der er logget på systemet, men som ikke har anvendt det i ½ time, bliver automatisk logget ud. Denne foranstaltning er lavet, så passive brugere ikke ”sløver” systemet for de aktive brugere.

-----------------------------------

Hvorfor kan jeg slet ikke logge på?
Jeg kan ikke komme på systemet, selvom jeg anvender det korrekte brugernavn og kodeord. Hvad er der galt?

Svar:
Benytter du en ældre version af Internet Explorer, dvs. en version under version 6.0, skyldes problemet sikkert at din indstilling i browseren ikke er sat op til at gemme cookies. For at kunne anvende systemet er det nødvendigt at gemme cookies, således at systemet kan genkende brugerne.

Benytter du den helt nye version af Internet Explorer, version 6.0.26, dvs. den version som følger med Windows XP, skyldes problemet nogle skærpede sikkerhedsindstillinger i denne version af browseren.

Du skal ændre nogle instillinger i din browser for at du kan benytte systemet korrekt.

Gør venligst følgende:

  • I din browser vælger du menupunktet Funktioner, og derefter menupunktet Internetindstillinger. Så ser du 7 faneblade (Indhold, Forbindelser, Programmer, Avanceret, Generelt, Sikkerhed og Beskyttelse af personlige oplysninger).
  • Vælg fanebladet Sikkerhed.
  • Marker den grønne cirkel ”Websteder, du har tillid til” og tryk på knappen [Websteder]. Så ses et nyt billede som hedder ”Websteder, du har tillid til”.
  • I linien ”Føj dette websted til zonen:” skrives *.afstand.dk og tryk derefter på knappen [Tilføj]. Så vises *.afstand.dk i det nederste felt ”Websteder:”. Gå igen til linien ”Føj dette websted til zonen:” skriv *.befordring.dk og tryk på knappen [Tilføj], og *.befordring.dk vises i det nederste felt sammen med *.afstand.dk. Der skal ikke markeres i feltet ”Kræv servergodkendelse (https:) for alle websteder i denne zone.” Tryk nu på knappen [Ok], og igen på Ok knappen og du er nu ude af Internetindstillinger.
  • Nu kan du igen logge dig på systemet og få adgang til beregningssiden.

Check desuden at din browser accepterer cookies:

  • Gå igen ind i din browser og vælg menupunktet Funktioner, og derefter menupunktet Internetindstillinger
  • Vælg fanebladet Sikkerhed.
  • Tryk på knappen [Brugerdefineret niveau...] og vinduet Indstllinger for sikkerhed vises
  • Rul ned til "Cookies" og marker i "Aktiver" ("Enable") for både "Tillad cookies under sessionen (gemmes ikke på computeren)" og "Tillad cookies, der er gemt på computeren"
  • Tryk på [Ok] og igen på [Ok], og din browser vil nu acceptere "cookies".

Hvorfor ser siden ikke pæn ud?
Jeg synes ikke at farverne og layoutet på siden ser pænt ud hvad kan der være galt?

Svar:
En mulighed kan være at du benytter Netscape verson 4.7 eller ældre version. Du kan downloade en nyere version af Netscape, og så vil du kunne se siderne uden problemer.

-----------------------------------

Hvorfor er min side hvid, når jeg forsøger at logge ind?

Svar:
Det kan være at du kører en gammel version af Explorer som ikke understøtter det nye layout. Du kan downloade en nyere version af Internet Explorer, og så vil du kunne se siderne uden problemer.

-----------------------------------

Hvorfor ser jeg ikke log in siden, når jeg trykker på Log in?

Svar:
Det kan være at din internetforbindelse er sat op til at køre Proxy-server. I Browserens hovedmenu vælges menupunktet Tools og derefter vælges Internet Options. Vælg fanebladet Connections. Tryk på knappen [LAN Settings]. Er der markeret et "hak" i "Use a proxy server", benyttes Proxy server. Vælg knappen [Advanced] og i feltet "Exceptions" indtastes adressen http://www.befordring.dk. Dette medfører at man ikke benytter Proxy serveren, når man går ind på beregningssiden på www.befordring.dk, og evt. kan få vist en gammel side som ligger på Proxy serveren, og ikke ny ny frisk side.

-----------------------------------

Jeg har problemer med at se kortet!

Svar:
Det kan skyldes at browseren ikke kan modtage den meget lange URL-som serveren sender til den. Forsøg at opgrader browseren til en nyere version - gerne version 5.5 af Explorer.

Bookmark and Share
Cbkort Papir 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk