Download Support 513X150

SÅDAN BRUGER DU KNAPPERNE

Sådan bruger du knapperne

Beskrivelse af knapperne på kortet kan ses her: Knapper på kortet

[Beregn] Denne funktion benyttes, når man ønsker at få beregnet afstanden mellem de indtastede adresser for de valgte kriterier.

[Slet alt] Denne funktion benyttes, hvis beregning udfra nye data ønskes, dvs. de indtastede adresser slettes.

[Tilbage] Ønskes de anvendte beregningsdata korrigeret, benyttes [Tilbage] knappen i funktionspanelet.

[Ny beregning] Denne funktion benyttes, hvis nye beregninger skal foretages, og de gamle beregninger ønskes slettet.

[Import] Denne funktion benyttes, hvis man ønsker at importere adresser fra en fil. Se Importer

[Eksport] Denne funktion benyttes, hvis man ønsker at eksportere adresser til XML-format, så man ved en senere lejlighed kan importere dem igen. Se Eksporter

[Fra <-> Til] Denne funktion benyttes, når ruten ønskes beregnet i modsatte retning, dvs. den tidligere rutes Fra adresse og Til adresse bliver i stedet til rutens hhv. Til adresse og Fra adresse. Via-adressernes rækkefølge ændres ikke med denne funktion.

[Vis udskrift] Ved at benytte denne knap, vises et udskriftvenligt format af resultaterne, herunder rutens adresser, kilometer- og tidsforbrug samt evt. godtgørelsen i kr. Benyt browserens printfunktion til at printe beregningen ud. Brug browserens tilbageknap for at komme tilbage.

[Vis kort] åbner et kort med de vejstrækninger ruten er baseret på. Rutens retning er markeret med symbolerne cirkel og trekant, hvor cirkel er "Fra adressen" og trekant er "Til adressen". Via-adresserne og deres rækkefølge er markeret med stjerner efterfulgt af et ciffer, som angiver via-adressens nummer i rækken af via-adresserne.

[Ny elev] benyttes, hvis man ønsker at udregne befordringen for en ny elev. Den forrige udregnings ”Fra adresse” slettes mens ”Til adressen” dvs. skolens adresse bibeholdes.

[Tilføj via] Se Via adresser

[Optimer] benyttes såfremt ruten ønskes optimeret udfra de indtastede adresser. Funktionen ombytter via-adresserne indtil den hurtigste/korteste rute er fundet. Fra- og tiladressen forbliver faste.

[Antal via] bruges, når man ønsker at indtaste via-adresser. I feltet lige til højre for knappen [Antal via] markeres det antal via-adresser man ønsker, og derefter trykkes på [Antal via]. Så kommer der det ønskede antal linier til indtastning af via-adresser.

VALGMULIGHEDER

Hurtigste eller korteste rute ?
Man kan selv vælge, om man vil have afstanden og køretiden beregnet på baggrund af den korteste eller den hurtigste rute.

Vælges [Hurtigste rute] findes den hurtigste kørerute uanset hvor lang den er. Modsat vil valg af [Korteste rute] altid beregne den rute, hvor afstanden er kortest, selv om køretiden ofte vil være noget større end ved den hurtigste rute.

Alle veje er inddelt i kategorierne: motorvej, motortrafikvej, primær rute, sekundær rute, mindre vej, anden vej, stillevej og markvej. Hver af disse kategorier har fået tildelt en hastighed, og det er disse gennemsnitshastigheder der benyttes, når der beregnes køretid eller den hurtigste rute skal findes. Derfor vil de beregnede køretider også kun være vejledende. Man kan benytte kortet, hvis man er i tvivl om, hvilken rute afstanden er baseret på.

Antal dage
I feltet "Antal dage" angives det antal arbejdsdage, som det samlede befordringsfradrag / kørselsgodtgørelse ønskes beregnet for. Som udgangspunkt vises 216 dage.

Indkomstår
Her skal man vælge hvilket indkomstår beregningen skal gælde for.

Bemærk: Satserne for beregning af befordringsfradrag ligger i produktet Befordring. Befordringsfradraget beregnes med de satser, der gælder for det valgte "Indkomstår".

For indkomståret 2000 er der skiftet satser i løbet af året. Der er således et sæt satser før 20. marts og et andet sæt fra 20. marts og året ud. Man kan vælge at få beregnet et specifikt antal dage for hver af disse sæt af satser. Hvis borgeren ikke har haft specielle forhold, der gør sig gældende kan man imidlertid vælge at beregne for hele året. Hvis satserne for hele året vælges vil der blive regnet med 49 befordringsdage inden d. 20 marts og 171 befordringsdage fra og med 20. marts.

Hermed er der henført 6 ferie/fridage etc. til perioden inden 20. marts. Det samlede antal dage skal i dette tilfælde sættes til 220.

Bookmark and Share
Download Support 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk